Barneverntjenesten søker personer/familier som kan påta seg oppdrag som besøkshjem for barn i ulik alder. Godtgjørelse i henhold til KS-satser for besøkshjem. Interesserte bes kontakte barneverntjenesten:

Aina Brox Mathisen, aina.mathisen@ibestad.kommune.no tlf 940 59 960

Sylvi Sande, sylvi.sande@ibestad.kommune.no, 995 56 421