bilde abm.jpg
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder Aina Brox Mathisen - telefon: 940 59 960 - aina.mathisen@ibestad.kommune.no
 
Om bofellesskapet
Ibestad kommune vedtok i 2010 å bosette enslig mindreårige flyktninger. De første enslig mindreårige flyktningene kom i desember samme år.

Kommunestyret i Ibestad har vedtatt at kommunen skal bosette enslige mindreårige flyktninger, fortrinnsvis under 15 år. Ibestad kommune har bosatt ungdommer på forespørsel fra Bufetat. Tilbudet til ungdommene gis med utgangspunkt i barnevernloven. Alle under 18 år har egen verge. 

Fra 2018 har det ikke kommet forespørsel om bosetting og bofellesskapet har nå redusert sin kapasitet i henhold til endra behov.

Besøksadresse: Ibestad bofellesskap, Parkveien 1, 9450 Hamnvik
Postadresse: Ibestad kommune - Ibestad bofellesskap, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik

Telefon/epost for andre i bofellesskapet: 

Ledende miljøterapeut: Jannie Sande - telefon 480 70 266  jannie.sande@ibestad.kommune.no 

besøksadresse: Parkveien 1, 9450 HAMNVIK

1. etasje - telefon 482 16 605 

2. etasje - telefon 917 71 162 
Kontor ansatte - telefon 481 90 663 (kan ikke motta sms) 
 
 
Sentralbordet - telefon 77 09 90 00
Eksterne lenker:

Fakta om enslige mindreårige flyktninger