Ibestad kommune har utarbeidet et prospekt med utkast til regulerende bestemmelser knyttet til bruk av industriområdet.

De regulerenede bestemmelser er ikke behandlet politisk.

2018-10-08 - BREIVOLL INDUSTRIOMRÅDE - generell - UTKAST.pdf