Formannskapet har i møte 1. desember behandlet rådmannens forslag til budsjett 2012/økonomiplan 2013-2015 og har fattet følgende enstemmige innstilling til kommunestyret. 

Formannskapets innstilling kan du lese her.

Budsjettdokumentene kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg, og er tilgjengelig på linkene nedenfor.

Rådmannens forslag til for årsbudsjett 2012 og økonomiplan for 2013 - 2015:

Del 1 - generell del med kommentarer.

Del 2 - talldel - detaljebudsjett Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013 - 2015