Formannskapets vedtak er lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Rådmann