Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
07. august kl. 08:38

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt

  • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
  • Byggesaksforskriften (SAK 10) § 8-1
  • Avfallsforskriften § 11

  Forskrifter

  Avfallsforskriften

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  Byggteknisk forskrift (TEK17)

  Retningslinjer

  Alt du trenger å vite om avfall og miljøsanering

  Avfallsregler i plan- og bygningsloven (veileder fra DiBK)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport. I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

  Avfallsplanen skal bl.a. inneholde

  • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
  • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

  Skjema

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samlet alle byggesaksskjemaene på siden Byggesaksblanketter.

  Vedlegg

  Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
  Dette kan være

  • ordinær kvittering fra avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
  • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  For tiltak som både

  • krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven og
  • utløser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse  

  vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse være knyttet opp mot byggesaksbehandlingen.

  Saksbehandlingstid

  Vil være avhengig av byggesaken og type byggetiltak

  Klagemulighet

  Hvis du ikke får godkjenning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Andre opplysninger