I henhold til Plan- og bygningslovens §12-12 kunngjøres det herved at  kommunestyret den 6.2.2020 i sak 1/20 har vedtatt utvidelse av reguleringsplan for Engenes Næringsområde.
Planen gis rettsvirkning fra vedtaksdato.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9

Plandokumenter finnes her:
Egengodkjenning, utvidelse Engenes næringsområde.pdf
Planbeskrivelse utvidelse Engenes Næringsområde.pdf
Planbestemmelser utvidelse Engenes Næringsområde.pdf
Plankart utvidelse Engenes Næringsområde.pdf