Møtet gjennomføres fredag 8. januar fra 1400 til 1500.

Agenda: Informasjon om koronasituasjonen i Ibestad.

Møtet gjennomføres digitalt.