Høstens elgjakt står snart for tur, og med dette ønsker vi å minne om regler og rutiner for registrering av jaktdata, samt ettersøk av påskutt/skadeskutt elg.  

Registrering av jaktdata

Jaktdata (sette og skutte dyr, slaktevekter og fellingsrapport) kan registreres på følgende måter:

  • I Hjorteviltregisteret. Her kan jegeren registrere sette og skutte dyr samt slaktevekter. Valdansvarlig kan godkjenne data for sitt vald og levere elektronisk fellingsrapport.
  • I appen «Sett og skutt» for iphone eller android. Her kan jegeren registrere sette og skutte dyr. Appen leverer data til Hjorteviltregisteret.
  • På papirskjema (sett-elg og slaktevekter). Fellingsrapport fylles ut på utstedt fellingstillatelse. Returneres til kommunen etter endt jakt

For områder med fellesjaktavtaler gjelder følgende (jf. instruks fra Naturdata):

  • Jaktdager og sett og skutt-data skal registreres på det jaktfeltet det er jaktet på og der dyret faktisk er skutt. 
  • På fellingsrapporten fra valdet skal dyret rapporteres på det valdet som fikk tildelt dyret, selv om det er skutt i nabovaldet. 

Registreringen bør skje fortløpende under jakta, og senest 14 dager etter endt jakt.

Har du spørsmål om de digitale løsningene, ta kontakt med Naturdata på epost support@naturdata.no eller tlf. 74 33 53 10.

Tilgang til ettersøkshund

Alle jaktlag skal ha skriftlig avtale med offentlig godkjent ettersøksekvipasje (fører og hund). Denne ekvipasjen skal kunne være på skuddstedet senest innen 4 timer etter at skadeskytingen/påskytingen har funnet sted.

Jaktleder plikter å sende kopi av ettersøksavtale til kommunen før jaktstart.

Bruk gjerne NJFF sin mal for ettersøksavtale.

Avtalen kan leveres i skranken på Rådhuset, eller sendes til postmottak@ibestad.kommune.no eller til Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.

Skadeskyting/påskyting og ettersøk

Som elgjegere har vi et stort ansvar for en bevisst og ansvarlig jaktutøvelse. Dette innebærer at vi må kjenne våre begrensninger i forhold til skudd mot elg. En skadeskyting kan skje alle, skadeskyting ofte er forbundet med skudd mot elg i fart, lang avstand og vegetasjon mellom skytter og elg.

Dette er noe man bør ta en prat om under førjaktsmøtet i jaktlaget, men også underveis i jakta. I den forbindelse kan det være lurt å ta en oppfriskning av elgens anatomi, elgklokka og reaksjon og virkning av ulike skuddtreff.

Vi har et definert ansvar som elgjegere, der det viktigste er at vilt ikke skal lide unødig. Dette er noe som ikke kan gjentas for ofte.

Er uhellet ute, så er det avgjørende at man får utført en skikkelig god jobb. Jaktlaget kan heller ikke oppta jakt på nye dyr mens ettersøket pågår.

Alle vald skal ha skriftlig avtale med offentlig godkjent ettersøksekvipasje (fører og hund). Denne ekvipasjen skal kunne være på skuddstedet senest innen 4 timer etter at skadeskytingen/påskytingen har funnet sted. Hvis ekvipasjen av en eller annen grunn er forhindret til å rykke ut, skal ettersøksleder eller Ibestad kommune varsles uten unntak.

Ved en påskyting er det avgjørende med tydelig informasjon om skuddsted, hva som skjedde og hvilken retning dyret dro. Var det flere dyr i følget? Observerte man noen skuddreaksjon? Bruk merkeband for å merke der skytter og elg sto i skuddøyeblikket. Er det funnet blod, hår og fragmenter? Farge på evt. blod? Denne informasjonen er viktig for ekvipasjen som skal starte et ettersøk. Før ekvipasjen er på plass, må man ikke tråkke rundt og på skuddstedet, da dette kan ødelegge for arbeidet som skal startes. Man vet at elg som er stresset kan springe relativt langt etter skudd i vitale deler. Dette er et resultat av adrenalin- produksjon hos et stresset vilt. Et vilt som er rolig i skuddet, vil som oftest falle død om i rimelig nærhet- forutsatt at skuddet sitter der det skal. En elg som er stresset kan springe flere hundre meter etter et velplassert skudd. Dette er momenter man må ha med seg i elgskogen, det bør være en lav terskel for å kontakte ettersøksekvipasje hvis man er usikker.

En annen viktig ting er varsling. I mange tilfeller ser man at jaktlagene ikke varsler før det er konstatert at dyret har forflyttet seg inn på nabovaldet. Det er ikke et krav om varsling mens ettersøket pågår innenfor eget vald, men det oppfordres til å umiddelbart varsle jaktlagene som omslutter eget vald ved en skadeskyting, dette kan i mange tilfeller medføre at det skadde dyret mye raskere får avsluttet lidelsene.

Kommunens ettersøksleder skal kontaktes ved mørkets frembrudd samme dag som påskyting har funnet sted, forutsatt at dyret ikke er funnet og avlivet.

Andørja og Rolla har hver sin ettersøksleder.

Ettersøksleder er ansvarlig for gjennomføring og ledelse av ettersøk ut over dag 2 og ettersøk der forfølgingsretten opphører, (forfølging retten gjelder ut den dagen dyret kom inn på annet vald). Ettersøksleder er også den som tar avgjørelsen om friskmelding/avslutting av søk i samråd med Kommunen. Friskmelding gjøres ikke av jaktleder/jaktlag.

Ettersøksleder Rolla: Bjørn Karlsen, tlf. 960 41 844

Ettersøksleder Andørja: Harald Holte, tlf. 450 14 466

Når ettersøket er avsluttet skal det skrives en rapport om hendelsesforløpet. Bruk gjerne kommunens rapportmal.

Rapporten kan leveres i skranken på Rådhuset, eller sendes til postmottak@ibestad.kommune.no eller til Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.

Send også gjerne kopi av rapporten til viltnemda@ibestad.kommune.no

 

Skitt jakt!