Kontaktinfo ved elgpåkjørsler, fallvilt og ettersøk

NAVN

POSTADRESSE

TELEFON

TITTEL

E-POSTADRESSE

Knut Bertheussen

 

94132379

Ettersøksleder - Andørja

t-85-i@live.com

Bjørn Karlsen

 

96041844

Ettersøksleder - Rolla

bjorn9450@gmail.com

Stig-Åge Steen

 

97137831

Formann i Viltnemda

kirkeverge@ibestad.kommune.no

Instruks for ettersøk av skadet vilt