Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 20.06.2019 sak 70/19:

  1. Jaktleder skal varsle kommunen umiddelbart etter at en elg er skutt. Det skal da opplyses om tid og sted for hvor kommunen kan kontrollere at det skutte dyrets kjønn og alder samsvarer med valdets tildeling

  2. Kommunens kontrollører vil også vurdere om jaktlaget skal framvise egenveide dyr for kontroll av vekt og dyrekategori. Det skal da opplyses om tid og sted for veiingen.

  3. Underkjeve for felt kalv over 80 kg skal være tilgjengelig for kontroll for alle kalver ut jaktsesongen.

  4. Varslingen gjøres på telefon eller SMS. Detaljert informasjonen om dette publiseres på kommunens hjemmeside umiddelbart før elgjakta starter.

  5. Kontrollrutinene gjelder ikke områder med godkjent «bestandsplan»

KONTAKT-INFO:

Service-torget: postmottak@ibestad.kommune.no

Telefon:            481 41 675  (mellom kl. 8:00 til 15:45)   eller på SMS hele døgnet til:  48 21 88 58