Vi har i dag gjennomført 2. gangs test av tre nærkontakter med symptomer. Testingen ble utført ved hjelp av både hurtig- og ordinære tester. Ordinære tester sendes i kveld til Tromsø for analyse.

En person fikk positivt utslag på hurtigtest.

Ibestad har nå tre som har avlagt positiv test for COVID-19. Fire er i isolasjon. Alle har sin opprinnelse fra smittetilfellet som ble oppdaget 22. desember.

Kriseledelsen har i dag avviklet møte for å diskutere tiltak. Situasjonen er fortsatt uavklart. Vi har derfor besluttet å innføre tiltak ved sykehjemmet i Hamnvik. Det innføres ytterligere besøksrestriksjoner med umiddelbar virkning. Allerede avtalte besøk i dag kan gjennomføres. Dette innebærer at sykehjemmet går over til tiltaksnivå 2 (av 3). Dette er samme nivå som i Harstad.

Vi minner om at vi tidligere har vedtatt egen forskrift for hvor mange personer som kan delta i private sammenkomster. Et maksimum av 10 personer kan delta i slike sammenkomster. Forskriften har varighet til 5. januar.

Vi anmoder om at alle som oppholder seg i Ibestad tar nødvendige forholdsregler og følger smittevernråd gitt av FHI. Av disse er de aller viktigste å holde avstand, vaske hender ofte og redusere besøk samt unngå unødige reiser. Vi anbefaler også alle som har symptomer eller mistanke om smitte til å teste seg.

Vi vil oppdatere fortløpende.