Ved årsskiftet 2019-2020 vil Ibestad kommune få nytt kommunenummer som følge av regionsreformen. På grunn av dette må dere legge inn adressen deres på nytt i appen Min Renovasjon etter nyttår.

  1. Gå inn i app-en  MinRenovasjon
  2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på
  3. Velg «Legg til sted»
  4. Velg kommune og adresse på nytt
  5. Nå skal alt fungere som før.

Det vil sendes pushvarsel fra Min Renovasjon for å minne dere på om dette etter nyttår.

Les mer om dette på https://www.norkart.no/kommunereform/