Engenes havn[1].jpg

Kartskisse som viser planen for utdyping og utbygging av Engenes havn:

Engenes havn_Kystverket_03.08.15_kart-5147457.pdf

Ta forbindelse med ordfører eller næringssjef for nærmere informasjon om prosjektet.