Kart over Ibestad

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med 1461 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen via en undersjøisk tunnel1).  Kommunen har for øvrig også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet2) . I tilegg har kommunen også fergeforbindelsen fra Sørrollnes til Harstad, og hurtigbåtforbindelse fra Engenes til både Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Kommunesenteret ligger på Rolla, i Hamnvik sentrum. Kommunen har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fisker/havbruk, industri, forretningsdrift samt et godt utbygd offentlig tilbud. Ibestad kommune har full barnehagedekning og SFO-tilbud til alle elever i småskolen. Ibestad kommune har et rikt kulturliv med mange lag og foreninger, og et aktivt idrettsmiljø med stor bredde. Kommunen innehar utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell og friluftslivs aktiviteter. Andørja er for øvrig Nord-Europas mest fjellrike øy, med 14 topper over 1000m.

Som arbeidsgiver har Ibestad kommune mange spennende muligheter og utfordringer i tiden fremover. Kommunen har et budsjett på 110 mill kr. og sysselsetter rundt 220 ansatte fordelt på ca 150 årsverk.

Som nevnt består Ibestad kommune av to øyer, Andørja og Rolla, og arealet totalt er 241 m2.

Andørja er ei øy med et areal på ca 136 kvadratkilometer i Ibestad kommune i Troms. Øya er prega av fjell og har en karakteristisk fjord, Straumbotn, som omtrent deler henne i to. Høyste fjellet er Langlitinden, 1277 m.o.h. Andørja var tidligare egen kommune.

Rolla og Andørja er skilt av fjorden Bygda. Mellom fastlandet og Rolla ligg Astafjorden og i nord og vest ligg Vågsfjorden. Ibestadtunnelen og Mjøsundbrua gir hele Rolla fastlandsforbindelse. Øya er berglendt og har to fjellområder, et på sørenden og det andre omlag midt på øya. Mellom fjellområda og mot nord er det mange vann.

Det meste av bosettinga ligger langs Bygda. Sentrum på øya er Hamnvik, som også er kommunesenter i Ibestad. Andre steder er Nordrollnes og Sørrollnes. Riksveg 848 går langs sørsiden av øya fra fergeleiet på Sørrollnes og til Hamnvik og fortsetter så fra Hamnvik til Andørja via Ibestadtunnelen, mens Fv 131 går mellom Hamnvik og Nordrollnes.

1) Ibestadtunnelen er en undersjøisk tunnel som ble åpnet i 2000 mellom øyene Andørja og Rolla. Tunnelen går mellom Sørvika på Andørja og Hamnvik på Rolla. Sammen med Mjøsundbrua knytter den Rolla til fastlandet. Tunnelen ble åpnet 2. desember 2000, og er en del av riksveg 848. Tunnelen er 3396 meter lang, og det dypeste punktet er 112 meter under havoverflaten. Den største stiginga i tunnelen er 9,9 %.

2) Mjøsundbrua er ei fritt frambyggbru som krysser Mjøsundet mellom fastlandet og Andørja i Troms. Brua er 840 meter lang. Den ble åpnet i 1994 og er en del av riksvei 848. Brua kostet 203 millioner kroner.