Heldøgns omsorg har eget institusjonskjøkken som ligger i underetasjen på sykehjemmet. Kjøkkenet tilbereder middager og leverer all mat til beboerne både på sykehjemmet og i boliger med heldøgns omsorg. Det er mulig å søke om middagsombringing fra kjøkkenet for hjemmeboende eldre. 

Kjøkkenet på sykehjemmet har en visjon om å servere god og ernæringsrik hjemmelaget mat for de eldre der sesongråvarer tas i bruk. Det gjennomføres både møljekalas og fårikålfest. 

Kjøkkenet leverer i tillegg egenbakte brød og kaker til både store og små anledninger.

 

Det serveres spesialkost for dem som trenger det.