Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
06. april kl. 20:01

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Fiske og og akvakultur

Om Fiske og akvakultur
Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og forskrifter hjemlet i denne loven.
 
Fiskerinæring
Norge forvalter et havområde som er seks til sju ganger større enn fastlands-Norge. De siste tiårene har den norske fiskerinæringen utviklet seg fra fritt fiske til en regulert næring med kvoter og konsesjoner.
Fiskeravgift
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk §30. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.
 
Mer informasjon om fiskeravgift fra Direktoratet for naturforvaltning.
Akvakultur
Norsk akvakulturnæring er en moderne og internasjonalt konkurransedyktig næring som produserer sjømat på en effektiv måte. Produktene fra akvakultur utgjør om lag halvparten av den samlede verdien av norsk fiskeeksport.