I uke 44 starter utdelingen av dunker til den nye sorteringsordningen til HRS.  Alle husstander vil få uttdelt to ekstra dunker, til henholdsvis plastemballasje og glass- og metallemballasje. Mandag 28.oktober kl 18.00 kommer HRS til kulturhuset på Ibestad for å fortelle om den nye ordningen.
Her blir det også mulighet til å stille spørsmål og få svar på alt man lurer på om den nye ordningen.
Mer vil bli lagt ut på HRS sine hjemmesider, hrs.no, fra mandag 28.oktober.

 

Vel møtt til folkemøte!