Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
unknown

Formannskapet

Formannskapet har 5 medlemmer pluss varamedlemmer og er valgt av kommunestyret for valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdstallsprinsippet. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Formannskapets rolle
Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens §8 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegasjonsreglement.
 

I perioden 2015-2019 består formannskapet av følgende personer:

Navn Parti/liste Telefon
Dag Sigurd Brustind Ibestad Høyre 953 32 500
Marthe Stensen Ibestad Høyre 975 81 330
Hugo Salomonsen Ibestad Arbeiderparti 977 89 672
Jim Kristiansen Andørja fellesliste 915 54 350
Hugo Olsen Ibestad Senterparti 412 63 923

Tilknyttede elementer

Eksterne elementer: