Frisklivskoordinator

Folkehelse beskriver befolkningens helse og hvordan denne fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet tar sikte på å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

Hva er en Frisklivskoordinator?

Bilderesultat for bilde folkehelseFrisklivskoordinator arbeider med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen og utarbeider folkehelseoversikten og revideringen av denne, samt jobber med konkrete tiltak, koordinerer, legger til rette og initierer innsats for å fremme folkehelsen. Frisklivskoordinator har oversikt og kjennskap til offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, og samarbeider med disse. Frisklivskoordinatoren er helsepersonell, har taushetsplikt og er omfattet av helsepersonelloven

 

Hva kan en Frisklivskoordinator hjelpe meg med?

Bilderesultat for folkehelseFrisklivskoordinatoren kan hjelpe og støtte personer i alle aldre som ønsker å endre levevaner og mestre helseutfordringer og sykdom. Gjennom fysisk aktivitet, gruppebaserte tilbud, tverrfaglig samarbeid eller individuell veiledning og oppfølging, får du hjelp til å fremme helsen din og forebygge sykdom. Hensikten er å gi deg forbedret livskvalitet, overskudd og funksjon, samt fremme mestring av egen hverdag.

Hvem kan ta kontakt?

Frisklivskoordinator gjennomfører tiltak på lavterskelnivå. Tilbudet er gratis og uforpliktende, og er tilgjengelig for mennesker i alle aldre. Du trenger ikke å være syk eller ha en henvisning for å ta kontakt. Frisklivskoordinator kan nås på telefon 90 24 32 19 eller på epost