Frisklivssentralen gjennomfører følgende treningsaktiviteter for eldre og pensjonister høsten 2022: Stolgym og bassengtrening. Stolgymmen blir på aktivitetssentret på Rolla og starter opp tirsdag 27. september klokken 15.30. Bassengtrening på Åndervåg har planlagt oppstart i uke 41, nærmere informasjon om dag og tidspunkt kommer så snart disse er klare. Begge aktivitetene vil gå ukentlig, og krever ikke oppfølging gjennom sentralens frisklivsresept.

For deltagere som har frisklivsresept er det egne aktiviteter. Disse starter opp i uke 39, og vil annonseres på ukeplan på facebook og på kommunens nettside. For informasjon om frisklivssentralen, se Frisklivssentral Ibestad kommune - Ibestad kommune, eller ta kontakt på telefon 902 43 219.