Sommeren er kommet og det merkes på containerene for fritidsrenovasjon. Vi må med dette anmode om at renovasjonscontainerene som er utplassert KUN blir brukt av de som betaler for fritidsrenovasjon. 

Vi har fra mai - august tømming av containere hver onsdag, men disse fylles likevel opp med èn gang. Vi minner i tillegg om at bygningsavfall, møbler, elektronikk osv. ikke hører hjemme i fritidscontaineren, men på miljøstasjonen. 

Miljøstasjonen har åpent hver tirsdag i juli og august, samt  torsdager 16.07, 06.08 og 20.08 fra kl. 12.00 - 18.00.