Kontakt

Fysioterapeut Arne Widding, telefon 91313585

Kopparvika 2, 9450 Hamnvik

Mail: widdingarne@gmail.com

Arbeidstid

Mandager: Stengt

Tirsdager:  0845-1900

Onsdager:  0730-1500

Torsdager: 0845-1900

Fredager:   0730-1500

 

Virksomhetsområde

Virksomheten omhandler primært undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser, nevrologiske lidelser, revmatiske lidelser og opptrening etter operasjon og/eller skade. Rehabilitering og habilitering gis i samarbeid med andre fagpersoner. Fysioterapeuten har videreutdanning i klinisk ortopedisk medisin.

Det gis ukentlig oppfølgning til pasienter på sykehjem og i hjemmet. Fysioterapeuten besøker også skole og barnehage ved behov. Fysioterapeuten deltar i tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner og andre aktuelle aktører når dette er nødvendig.

Instituttet flyttet inn i sine nye og moderne lokaler høsten 2020. 

vente_300x200.jpgtreningsrom_300x200.jpgBehandling_300x200.jpg

 

 

 

 

 

Egenandel hos fysioterapeut

De fleste må betale egenandel ved besøk hos fysioterapeut. Egenandelen er i henhold til Helfo sine takster, som du finner på helsenorge.no.

Stortinget har besluttet at fra 2021 blir Frikort 1 og 2 slått sammen. For 2021 er grensen for Frikort 1 kr. 2460.

De som slipper å betale egenandel hos fysioterapeut er de som har oppnådd Frikort 1, barn under 16 år, vernepliktige og pasienter med godkjent yrkesskade

Henvisning og ventetid

Pasienter trenger ikke henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut. Pasienter kan ta direkte kontakt med fysioterapeut for timebestilling eller bli henvist fra sin fastlege eller sykehus

Barn, nyopererte og nylig utskrevne pasienter fra sykehus prioriteres til behandling; ventetid 1-7 dager.

Alle andre pasienter; ventetid 1-6 uker alt etter årstid