Fysioterapi
Fysioterapitjenesten i Ibestad kommune består av 1
privatpraktiserende fysioterapeut som mottar 100% driftstilskudd.
Praksisen er lokalisert i kjelleren på Ibestad sykehjem. Fysioterapi er
en lovpålagt tjeneste som er regulert under helse- og omsorgstjenesten
§ 3-2.
Virksomheten omhandler primært undersøkelse og behandling av
muskel- og skjelettlidelser, nevrologiske lidelser, revmatiske lidelser
og opptrening etter operasjon og/eller skade. Rehabilitering og
habilitering gis i samarbeid med andre fagpersoner. Fysioterapeuten
har videreutdanning i klinisk ortopedisk medisin.
Det gis ukentlig oppfølgning til pasienter på sykehjem og i hjemmet.
Fysioterapeuten besøker også skole og barnehage ved behov.
Fysioterapeuten deltar i tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner
og andre aktuelle aktører når dette er nødvendig.
Henvisning:
Pasienter trenger ikke henvisning fra lege for å komme til
fysioterapeut. Pasienter kan ta direkte kontakt med fysioterapeut for
timebestilling eller bli henvist fra sin fastlege eller sykehus.
Ventetid:
Barn, nyopererte og nylig utskrevne pasienter fra sykehus prioriteres
til behandling; ventetid 1-7 dager.
Alle andre pasienter; ventetid 1-30 dager.
Egenandel hos fysioterapeut :
De fleste må betale egenandel ved besøk hos fysioterapeut.
Egenandelen er i henhold til Helfo sine takster, som du finner på
helsenorge.no. Regjeringen har besluttet at egenandelstaket, Frikort 2,
for 2019 er kr. 2085. Når egenandelstaket er oppnådd, mottar
pasienten Frikort 2 automatisk i posten fra Helfo.
De som slipper å betale egenandel hos fysioterapeut er barn under 16
år, pasienter med godkjent yrkesskade og vernepliktige.
Kontakt:
Fysioterapeut Arne Widding telefon nr : 91313585
Kopparvika 2
9450 Hamnvik


Arbeidstid
Mandager: Stengt
Tirsdager: 0845-1900
Onsdager: 0730-1500
Torsdager: 0845-1900
Fredager: 0730-1500