Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
02. april kl. 20:00

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Ergoterapi

Ergoterapeut: Liv Oddny Balstad - telefon 95 78 60 61 - liv.oddny.balstad@ibestad.kommune.no

 

Om Ergoterapi

 

Eksterne lenker:

 

Fysioterapi

Fysioterapeut: Arne Widding - telefon 97 51 95 65 - arnewidd@hotmail.com

Om Fysioterapi
Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen (for Ibestad kommune har en inngått en driftsavtale i 20 %). Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.
 
Målgruppe
Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.
 
Kriterier/vilkår/veiledning
Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.
 
Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.
 
Pris for tjenesten
Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år.
 
Ansvaret for frikort er overført til HELFO. Se lenke nedenfor.
 
Eksterne lenker: