I den nye barnevernloven som kommer settes det ett større fokus på betydningen av kjærlighet. 

Barneverntjenesten i Ibestad har blant sine tiltak tilbud om COS-P, foreldreveiledningsprogram. Du kan lese mer om viktigheten av trygghet og kjærlighet på Bufdir sine sider her.

Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten om du ønsker mer informasjon om våre tilbud.