Ibestad fikk i juni 2019 nyheten om at Engenes havn fikk tildelt 95 millioner kroner for å forskuttere Engenes havn. Etter hvert fikk vi utfordringer med hvordan vi skulle håndtere kostnadene til merverdiavgift. Prosjektets gjennomføring kom plutselig i faresonen.

Vi har i mer enn 6 måneder sammen med gode medarbeidere i Oslo jobbet for å få fradrag for merverdiavgift ved bygging av Engenes havn.

Merverdikompensasjon er en komplisert sak. For et prosjekt av Engenes størrelse, hele 95 millioner kroner, ville en ekstra utgift for merverdiavgift utgjøre 24 millioner kroner.
Det hadde vi vanskelig for å finne dekning for.

Nå er dette løst og jeg er veldig glad på prosjektets vegne.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune