Vi har nå fått bygd opp et UTENDØRS trådløstnett som er gratis for alle innbyggere og besøkende til Ibestad kommune.

Dette nettet har vi fått montert etter søknad til den Europeiske Union. Nettet  er finansiert av EU.

Vi har fått bistand fra IKT Harstad i utbyggingen. IKT Harstad er vår samarbeidspartner på IKT siden.

Når du er i nærheten av disse områdene utendørs, søk opp wifi nettet WiFi4EU på din mobil, nettbrett, pc eller mac.
Det dukker opp en enkel beskjed om å godkjenne tilkobling, en enkel avhuking og vipps, så er du på nett (se bilde).

Nettet er tilgjengelig på følgende områder i kommunen;

Engenes (Midnattsol kro mot havn og parkeringsplass)
Ånstad (Ånstad barnehage, mot friluftsområde)
Ibestad skole (2 punkter mot lekeplass, idrettsområde)
Kommunehuset (rådhuset mot parkeringsplass og fremtidig hurtiglader)
Hamnvik sentrum (Sykehjemmet, mot parkeringsplass)
Sørrollnes fergeleie (Grendehus mot fergeleiet)
Fabeløya Naturlekepark (Naturlekeparkens område)

Det har versert noen misforståelser rundt gratis WiFi nett i Ibestad. EU nettet legges ut for gratis bruk på utvalgte steder i kommunen.

Det er viktig å presisere at dette ikke er et nett for «hjemlig» bruk hos våre innbyggere. Nettet skal plasseres på kommunens møteplasser. Og det skal kunne brukes utendørs.

Det er heller ikke mulig å plassere dette nettet i områder uten fiber (nett). De områdene på Andørja som ikke har fått fiber vil få dette gjennom eget anbud som går ut i løpet av september.

Antall punkter som er oppgitt er en teknisk sak. Vi ønsker heller å fremheve møteplassene som er valgt.

At vi får tildelt midler fra EU som kan gi reisende og besøkende til kommunen gratis nettilgang er en gladsak for kommunen.

Følgende møteplasser er valgt med begrunnelse;

Hamnvik sentrum;
Her ferdes mange fra Ibestad i tillegg til besøkende fra andre kommuner. Mange ungdommer benytter sentrum på kveldstid.

Ibestad skole;
Her er det stor aktivitet på dagtid, mange ungdommer bruker området etter skoletid og her er det mulighet for arrangementer og konserter utendørs.

Kommunehuset:
Her ligger ungdomsklubben og i tillegg kommer kommunens første hurtiglader i dette området. Dette er også et mye besøkt område for kommunens innbyggere.

Sørrollnes fergeleie;
Her reiser det ca. 120-130 000 mennesker årlig. Dette er et av de mest trafikkerte områdene i kommunen, med mange ventende biler og passasjerer.

Fabeløya Naturlekepark;
Her er det mange besøkende årlig, spesielt barn og ungdom fra Ibestad og andre kommuner. Statistikken tilsier rundt 8000 årlig.

Ånstad barnehage og friluftsområde mot Ånstadbotn;
Område som gir stort potensiale for ski, sykkel, fint turområde med golfbane, fotballbane og lekeapparater.

Engenes, mot havna og hurtigbåtanløp;
Område med mye aktivitet, kommunens største havn, reiseliv og hurtigbåtanløp (ca. 7500 passasjerer årlig).

Andre områder kan også være aktuelle i fremtiden. Men det må vi komme tilbake til når tilknytningspunkter er tilgjengelige.