Helseseksjonen er lokalisert i helsesenteret. I helsesenteret er også NAV og PRO-seksjonen lokalisert.

Telefonnummer/Åpningstid

LEGEKONTORET Kl 0830 - 1530 77 09 91 50
Legevakt Kl 0830 - 1500 77 09 91 50
Legevakt Kl 1500 - 0830 75 77 01 01
Ved manglende telefonforbindelse *)  Mobil nr: 97 47 21 20

*) Du vil da komme fram til sentralbordet og får hjelp til å komme i kontakt med vakthavende lege. 

Sentralbordet kan også viderekoble henvendelser direkte til AMK sentralen (113).

     
Helsesøster   77 09 91 55
Jordmortjeneste   77 09 91 55
     
Adresser:    
Postadresse Helsesenteret 9450 HAMNVIK
Besøksadresse Helsesenteret Hamnvik sentrum -
ved Ibestad sykehjem
     
 E-post