Helsestasjon         
• Generelt om tjenesten
Beskrivelse
Helsestasjonen for barn følger barnet fra fødsel til skolealder. På helsestasjonen får du
o Svangerskaps- og barselomsorg, blant annet tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Helsestasjonen vil også gi råd eller tilby kurs om foreldrerollen og om samliv. Du kan få prevensjonsveiledning og rekvirering av prevensjonsmiddel.
o Helseundersøkelser og vaksinasjon for barn fra de er nyfødte til de når skolealder.
o Hvis du har barn med spesielle behov eller som er kronisk syke eller funksjonshemmede, vil helsestasjonen samarbeide med annet helsepersonell for at barnet skal få det rette tilbudet.
o Hjelp til god psykisk helse og forebygging av psykiske vansker.
Helsestasjonen har et spesielt ansvar for å følge med på barn og familier i potensielt vanskelige livssituasjoner og vil sørge for hjelp og oppfølging både til barn og deres foreldre.
Målgruppe
Gravide, barselkvinner, foreldre til nyfødte, barn i alderen 0-5 år. Barn og ungdommer opp til 20 år tilhører også målgruppen for helsestasjonen, men som oftest gjennom skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom.
Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.
Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Hjelpetilbud i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Barnevaksinasjonsprogrammet
Helsestasjon 0-5 år
Amming og mat til spedbarn
Barn i flerspråklige familier
helsenorge.no - helsestasjon
Dette skjer på svangerskapskontrollene
Lover
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Smittevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
• Lover og forskrifter
• Skjema
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt.
• Saksbehandling
Klagemulighet
Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
• Kontaktinformasjon
• Andre opplysninger

Helsestasjon for ungdom
• Generelt om tjenesten
Beskrivelse
På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
o Psykisk helse
o Å vokse opp i to kulturer
o Vanskelige forhold hjemme
o Graviditet, prevensjon og abort
o Seksuelt overførbare infeksjoner
o Spiseforstyrrelser
o Alkohol, piller og narkotika
o Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.
Målgruppe
Ungdom opp til 20 år.
Pris for tjenesten
Tilbudet er gratis.
Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Hjelpetilbud i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep
Amathea - råd til ufrivillig gravidehttp://www.ibestad.kommune.no/
Sex og samfunn
helsenorge - Narkotika
Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt
Barneombudet
helsenorge.no - helsestasjon
Skeiv ungdom
Ung.no
Mental helse ungdom
Lover
Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
• Lover og forskrifter
• Skjema
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.
• Saksbehandling
Klagemulighet
Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
• Kontaktinformasjon
• Andre opplysninger
Rev. 04.02.2019
Siv Normann Henriksen, Helsesøster
Mob. 90154376/ 99012824
Mail:  siv.henriksen@ibestad.kommune.no