Høring av vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og Finnmark vannregion for planperiode 2022-2027

Frist for innsending av høringsinnspill er 31.mai 2021

 

Høring av vannforvaltningsplan for planperiode 2022-2027

Handlingsprogram Troms og Finnmark vannregion 2022-2027

Tiltaksprogram Troms og Finnmark vannregion

Vannforvaltningsplan Troms og Finnmark 

Veiledning til høringsinnspill