Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Ibestad kommune

Høringsfrist 20.mai
 

Innspill til postmottak@ibestad.kommune.no