Formannskapet vedtok i møte 08.06.2021 i sak 55/21 å legge ut Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp på høring i 6 uker.

Vi ber om at innspill sendes inn innen 23.07.2021.

Vi utsetter fristen 1 uke til 30.07.2021 pga tekniske problemer på siden.

 

Planprogrammet ligger her