Offentlig ettersyn av søknad om utvidelse av lokalitet for ventemerd i Ibestad kommune

Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2006 m. forskrifter legges til offentlig ettersyn på Servicetorget, Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik og på kommunens hjemmeside: www.ibestad.kommune.no under fane - høringer


Søknaden gjelder endring av biomasse og areal:

Søker:                                 Breivoll Marine Produkter AS

Lokalitet:                             33237 Breivoll

Posisjon anlegg:                 N 68°45,505'   Ø 17°9,151'

Anleggstype:                       Ventemerd i polyetylen plast

Overflateareal :                   5 870 m²

Tillatt biomasse:                  700 tonn
 

Utleggstid er 4 uker fra dags dato. Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik eller som e – post til:

postmottak@ibestad.kommune.no