Høring - Ibestad kommunestyre har vedtatt å bygge ut bredbånd på strekningen Klåpen - Årbostad.

Kart her:
https://www.nkom.no/npt/dekningskart/fylkesoversikt/19_Troms/19_Troms_IBESTAD_10_Mbit.png

I den forbindelse ønsker Ibestad kommune innspill innen 25.april.2019

postmottak@ibestad.kommune.no