Formålet for videreutviklingen er økt interesse for å bygge nye boliger i kommunen, og det vil allerede i år bli påbegynt minst én ny enebolig.

Naboer vil oppleve en del støy og anleggstrafikk i forbindelse med veibyggingen, men kommunen og entreprenør ønsker å gjøre dette skånsomt og hensynsfullt som mulig.