Frist for å søke er 1.juli 2022. Vær nøye med å følge retningslinjene og legge ved etterspurt dokumentasjon, ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. For spørsmål kan man henvende seg til servicetorget eller fagleder kultur. Søknader skal sendes inn/leveres til servicetorget for registrering innen søknadsfristen.

 

Servicetorget

Adresse: Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.

Telefon: 77 09 90 00 og 48 21 88 58

E-post: postmottak@ibestad.kommune.no

 

Fagleder kultur

Ingvild Johansen. Telefon: 94 83 44 13                                                                                                         

E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no   

 

For mer informasjon, besøk "Tilskuddsordninger", som ligger under "Kultur og fritid". Her vil man finne retningslinjer for kulturmidler og søknadsskjema (nå også med redigerbare skjema): https://www.ibestad.kommune.no/tilskuddsordninger.473828.no.html