14 kandidater er vurdert, 6 kandidater ble innkalt til førstegangs intervju og 3 kandidater gikk hele veien til selve finaleintervjuet.

Onsdag 29. april skal kommunestyret ansette ny kommunedirektør.

Ansettelsesutvalget har enstemmig innstilt Hildegunn Thode Dalsnes som ny kommunedirektør i Ibestad kommune.

Dette er første gang en kvinne innstilles som kommunedirektør her hos oss.

Hildegunn jobber i dag som seniorrådgiver i KS konsulent. Hun er utdannet sykepleier og har en Master of Business Administration. Hildegunn har tidligere vært ansatt i både Harstad og Kvæfjord kommune.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune
Mobil: 95332500