Ibestad skole holder stengt i dag grunnet vannmangel. 
Ibestad Vassverk melder om en lekkasje som årsak til vannmangelen på skolen.

Dette er ikke en aprilspøk!