Ferdigstilling av prosjektet:
Fylkeskommunen opplyser at arbeidene i Ibestadtunnelen vil bli litt forsinket.
Fri ferdsel (uten lede-bil) er nå planlagt fra månedsskiftet juni/juli, og senest ved fellesferiens start.
Fra påske vil det i all hovedsak gjennomføres arbeid med elektrisk instalasjon.

Påsken 2022:
Det blir fri ferdsel i påsken fra onsdag 13. april ettermiddag til tirsdag 19. april morgen.
Eksakte klokkeslett vil bli formidlet senere.