Under møte i kriseledelsen Ibestad 13.august ble det bestemt at idrettsdelen i Ibestad kulturhus blir stengt for all aktivitet i to uker framover, dette i samråd med kommuneoverlegen. Ny vurdering om to uker. 

Hvem gjelder dette og hvilke aktiviteter? Alle som bruker idrettsdelen til vanlig og all utleie bortfaller. Dette omfatter fotballtrening og brukere i Ibestad Idrettslag, Ibestad skole for gym og svømming, Barnegym, offentlig svømming, alle gruppene som bruker svømmehall og badstue, og andre.