Influensa vaksine Ibestad kommune Høst 2020

Høsten er her og med den er årets vaksine mot sesonginfluensa nå ankommet. Vi vil tilby influensavaksine til personer i risikogruppene, i løpet av de neste dagene. Utfyllende informasjon om dette vil komme på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Ta kontakt for vaksinering på tlf. nr. 90154376 eller 99012824

Influensavaksine anbefales spesielt for (risikogrupper): 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Helsepersonell

Mer informasjon om vaksinen:

 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/influensamateriell-2020-2021/risikogrupper/influensavaksine_risikogrupper_brev_bokmal_2020-2021_ny.pdf

 

Siv Normann Henriksen,

Leder av helsesykepleier tjenesten i Ibestad