Kommuneplanens samfunnsdel – informasjon-/dialogmøter

11. juni

Målgruppe: Seniorer (over 60 år)

Tid og sted:

Igeland grendehus kl 1600

 

Målgruppe: Unge voksne (20 til 60 år)

Tid og sted:

Kulturhuset kl 1900

 

 

12. juni

Målgruppe: Næringslivsaktører

Tid og sted:

Midnattsol kafe kl 1900

 

13.juni

Målgruppe: Ungdom (under 20 år)

Tid og sted:

Rådhuset  kl 1900