Deler av HRS sin virksomhet er en del av de samfunnskritiske funksjonene, som innsamling og behandling av avfall. For å opprettholde denne samfunnstjenesten med innsamling av avfall og videre håndtering av avfallet har vi truffet en del tiltak.

 Fra mandag 16.3 og i første omgang i to uker fremover vil vi stenge miljøstasjonene og anleggene våre for levering av avfall. Det er i tillegg satt i verk andre interne tiltak som hjemmekontor og økt smitteberedskap.

 

Dette for på en best mulig måte å sikre våre sjåfører og produksjonsansatte slik at vi kan gjennomføre innsamling av avfall som normalt.