Kjære alle sammen.

Vi er nå del av ekstraordinære tider med ekstraordinære tiltak. Jeg er sikker på at vi deltar i noe som fremtidige historikerne kommer til å ha heftige diskusjoner om de neste hundre år. Dette er den største omveltningen som har funnet sted for vårt lille samfunn her i Ibestad siden andre verdenskrig. Jeg har tidligere snakket om vår felles dugnad. Den gjelder fortsatt og det er svært viktig at vi alle sammen bidrar til å hindre smittespredning. Nå er tiden inne for å spille på samme banehalvdel. Da bidrar du til å redde liv.

Ibestad er i den meget heldige situasjonen at vi per dags dato ikke har noen innbyggere som er smittet av covid-19 (korona). Vi har vedtatt strengere bestemmelser enn de nasjonale, med blant annet karantene ovenfor de som har vært på besøk sør for Nordland samt forbud mot besøk i våre butikker for de som har karantene. I tillegg har vi stengt ned mesteparten av virksomheten i kommunen.

Vi er nå i en avsluttende planleggingsfase. Kommunen jobber fortsatt på høygir for at alle tilgjengelige ressurser skal fokuseres mot å beskytte deg og meg, med prioritet for dere som er i risikogruppen. For å oppnå dette håper vi på det beste, men planlegger samtidig for det verste.

Det blir i disse dager etablert ei avansert «sykestue» innenfor vårt «lege-område» for å være forberedt på det verste. Dette gjøres i regi av Astafjordlegen. Vi omdisponerer helsepersonell, ekstra helsepersonell rekrutteres, vi har sterkt fokus på renhold og smittebekjempelse, ledelsen og alle våre tjenester spres for ikke å bli slått ut ved ett utbrudd, barn gis undervisning via nettmøter, barnehagene har tilsyn med barn av samfunnskritisk personell, for å nevne noen viktige tiltak.

Vi er nå snart på vei inn i påsken. Dette blir ikke en normal påske, slik vi er vant til. Dere har sikkert fulgt med i diskusjonen om forbud mot å oppholde seg i fritidsboliger. Disse reglene gjelder også for Ibestad. Jeg mottar mange forespørsler om dette fra bekymrede fritidshuseiere. Mitt svar til dere er klart og tydelig. Jeg forstår deres bekymring, mange av dere har investert i hytter og hus, har stor tilknytning til kommunen og bidrar med gode inntekter til vårt lokale næringsliv. Jeg vet dere har gledet dere til påskeferie her hos oss. Men dette er ekstraordinære tider. Jeg prioriterer mine innbyggeres liv og helse foran alt annet. Vårt helsevesen er ikke dimensjonert for en slik krise, der vi i tillegg mottar en rekke gjester. Jeg vil sterkt advare mot smarte løsninger. Regjeringen har også sterkt anmodet om at det ikke foretas fritidsreiser. Hjelp oss å fungere som lokalsamfunn også etter denne krisen. Det gjør dere best ved ikke å besøke oss i påsken eller mens denne krisen pågår.

Jeg vil samtidig på nytt takke alle som står på for å hindre smitten å komme til Ibestad, og for at vi skal være best mulig rustet hvis et utbrudd treffer oss.  Helsearbeidere, renholdere, butikkansatte og frivillige fortjener en spesiell honnør. Ansatte i skoler og barnehager har raskt kastet om på driften. Nye kreative måter å løse utfordringene på gjør at samfunnet står bedre rustet etter krisen. Mange jobber lange dager, enten de er ansatt i barnevernet, ledelsen eller privat. Jeg vet at bedrifter sliter og at mange blir permitterte. Men vi skal alle komme oss gjennom dette sammen. Ta kontakt med kommunen hvis det er noe vi kan bidra med.

Det er viktig for meg å gi uttrykk for at alle dere som har behov for nødvendig helsehjelp, for eksempel kronikere, hjerte- og kreftsyke, diabetikere osv. fortsatt må søke hjelp hos fastlegen. Vi blir nok ikke friskere av at koronaviruset banker på døren.  Nødvendig og viktig helsehjelp skal fortsatt gis, men mindre viktige tjenester som kan vente uten konsekvenser for dere vil bli skjøvet i tid.

Jeg vet at mange føler seg isolert, noen er ensomme og har mindre kontakt med andre mennesker. Krisen og tiltakene kan virke skremmende. Vi er alle del av en stor omstilling. Fysisk og mentalt. Det er derfor helt nødvendig på nytt å understreke at det ville være til stor hjelp for våre lokalsamfunn om vi alle sammen tar fatt i telefonen og ringer til naboen, familien eller andre vi vet trenger noen oppmuntrende ord. Mange trenger også noen å handle for seg. Vi som kan handle bør kunne tilby hjelp.

Husk at krisen har en ende. Sammen skal vi klare dette.

Hilsen

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i Ibestad