Informasjon i forbindelse med flytting av fastlegelister:

 

I dag er fastlegelister registrert i den enkelte kommune. Fra utgangen av 01.07.20 vil alle fastlegelistene være registrert i Salangen kommune. 

 

Konsekvenser for innbyggerne i Astafjordlegen:

  • Når innbyggerne vil bytte fastlege, vil alle fastlegene stå registrert med samme fastlegekontor på HelseNorge: 

Astafjordlegen, Helsesenterveien 2, 9350 SJØVEGAN 

  • Det vil ikke være endringer på hvilken kommune/avdeling legene har som arbeidssted. Oversikt over hvilke leger som arbeider ved de ulike avdelingene fremkommer på kommunenes hjemmeside og på Astafjordlegens facebookside.
  • Flyttingen er nødvendig for at  HelseNorgeportalen for selvbetjening (spørsmål, timebestilling og reseptfornyelse) skal være tilgjengelig for alle som har fastlege i Astafjordlegen. Lenke til portalen vil ligge på kommunenes hjemmesider. Legene vil også kunne besvare spørsmål fra pasientene via denne løsningen.
  • Når portalen er testet og fungerer, vil flere konsultasjonstimer bli gjort tilgjengelig for bestilling.

 

Bakgrunn:

  • Med felles pasientjournalsystem må fastlegene være registrert under samme organisasjonsnummer og felles registrering i fastlegeregisteret. Dette er også nødvendig for at meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene skal fungere. 
  • For at selvbetjeningportalen for spørsmål, timebestilling og reseptfornyelse skal kunne fungere for innbyggere med fastlege i avdeling Ibestad og Lavangen, må flyttingen gjennomføres.