Byggherre informerer om det skal gjennomføres testing av alle systemer i tunnelen fra mandag 13. juni. Testingen vil kunne ta fra 2-4 uker, avhengig av om det blir funnet feil og i så fall type feil. Når alle systemer er funnet i orden vil tunnelen bli åpnet for normal ferdsel. 

Tidspunkt for normal ferdsel (uten lede-bil) er fortsatt planlagt til månedsskiftet juni/juli, senest ved fellesferiens start.

Fra mandag 30. mai justeres kolonnetidspunktene på kveldstid. Det blir utvidet åpningstid i intervallet 2145-2310, alle dager.