Tidligere har kommunen gjennomført ungdataundersøkelsen i 2016 og 2018. For å gi et godt bilde av situasjonen i Ibestad, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen gjennomføres i uke 6 ved Ibestad skole.

Nytt for denne gang er at det gjennomføres en undersøkelse blant elever i 5. – 7.trinn.

FORMÅL MED UNGDATA JUNIOR-UNDERSØKELSEN (elever i 5. – 7.trinn.)

• Gi barna mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
• Skaffe ny kunnskap om barn i alderen 10-12 år, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen, og til forskning.
• Fange opp tendenser tidlig.
• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall.

Se link for mer informasjon om Ungdata junior-undersøkelsen.


FORMÅL MED UNGDATAUNDERSØKELSEN (elever 8.-10.klasse)
• Gi ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen. • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Se link for mer informasjon om Ungdataundersøkelsen.