Ibestad kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om bygging av  sykehjem og omsorgsboliger

i Kulturhuset tirsdag 7. mai kl 1800.

Alle interesserte er velkommune - ansatte, pårørende/beboere og naboer er spesielt invitert.

I tillegg til ordfører og rådmann vil representanter for entreprenøren PEAB Bjørn Bygg vil delta.