Alle som har vært på reise utenfor Norden, og de som nå kommer hjem fra utenlandsreise skal i karantene, uavhengig av symptomer. Dette har tilbakevirkende kraft og gjelder for reiser fra og med 27. februar.

Vi ber om at alle innbyggere i Ibestad som er kommet fra utlandet siden 27. februar om å melde fra til kommunen.
Meld fra til kommunens servicetorg, mobil; 48141675.
Kommunalt ansatte trenger ikke å melde fra.

Dere som sitter i karentene skal ikke gå på besøk til naboen eller dra på butikken for å handle. Vi gjør oppmerksom på at det kan være strafbart å bryte karentenebestemmelsene.

Ibestad kommune jobber nå mot frivillighetssentralen for å få til en løsning med vareleveranse hjem på trappa for de som sitter i karentene.