Innkalling til møte i byggeutvalget for Ibestad sykehjem tirsdag 05.05 kl 14:00

        

Saksliste:

  1. Status framdrift

  2. Økonomirapport

  3. HMS status i prosjektet

  4. Koorinering overflytting

  5. Evt